Niềm thành tín con dâng – Xuân Hy Vọng.

1.
Con dâng lên Ngài dòng đời phủ đầy gian khó tứ bề. Hiểm nguy hôm nay xua con vào nơi hãi hùng tối tăm. Lạy Chúa đoái thương ôm ấp tựa nương đời con dâng hiến. Tin rằng ngày mai người người hoan ca tình Chúa vô biên.
ĐK:
Chúa là ánh sáng dẫn lối con đi, dù ngàn hiểm nguy con không lo gì. Tình Ngài dịu vời chở che năm tháng, ngàn muôn phúc ân tô thắm mãi hồn thơ.  Tiếp tục đọc

Advertisement