Như làn hương khói – Văn Chi.

1.
Bàn tay con dâng lên Chúa ơi, rượu bánh thơm trong cuộc đời là hy sinh, là chiến đấu tựa nến cháy ngời lung linh. Con chẳng biết dâng gì Chúa ơi, ngoài ra chỉ một tình yêu, đẹp ý Chúa, trọn kiếp sống, tiến dâng lên Chúa thiên đình.
ĐK.
Xin dâng lên Chúa ngàn lời tạ ơn, và trọn đời con như làn hương khói, tiến dâng. Xin dâng lên Chúa cuộc đời trần gian, dù nhiều gian nan hay gặp vui sướng, tiến dâng. Tiếp tục đọc

Như hương tỏa bay – Thanh Thanh.

ĐK:
(Như hương trầm tỏa) Như hương trầm tỏa bay cao. Như hương trầm tỏa bay cao, con nâng hồn con lên tới Chúa. (Con dâng Ngài đời) Con dâng Ngài đời con đây, như hương trầm tỏa lan bay trọn tình mến dâng Ngài hôm nay
1.
Kính tiến Ngài rượu nho thơm tay con người đã chăm nom, muôn muôn giọt mồ hôi rơi vui dâng cùng lễ mới. Bánh con dâng trên bàn thờ với khói hương bay dật dờ, con dâng tiến Ngài muôn hương để báo đáp tình thương  Tiếp tục đọc

Như hạt miến – Lm. Thành Tâm.

1.
Như hạt miến chịu nát tan làm thành tấm bánh trắng tiến dâng trên bàn thánh, đây con xin vui chấp nhận đời gian khổ lầm than làm lễ dâng lên Ngài. Như giọt nước hòa biến trong rượu nồng thắm sức sống tiến dâng Cha cực Thánh, đây con xin vui chấp nhận hòa biến trong tình yêu. Lạy Chúa thương con nhiều.
Tiếp tục đọc

Nhạc khúc yêu thương – Lm. Từ Duyên.

Ðk.
Lời cầu con dâng lên như hương thơm, như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên chốn thiên đường thiết tha con cầu khấn, cầu Chúa thương. Lòng thành con dâng lên, con dâng lên Thiên Chúa muôn vàn câu kinh chốn nhiệm mầu, xin Chúa hãy dủ thương Chúa ơi.
Tiếp tục đọc

Như của lễ dâng – Hoài Bắc (Lm.)

1. Biết lấy gì để dâng lên, dâng lên Thiên Chúa toàn năng.
Con có gì làm sao mà xứng đáng dâng về trước tòa cao quang.
Cúi xin Ngài thương mà vui nhận cho lễ vật mọn hèn giờ đây.
Xin cúi đầu với chân tình bé nhỏ đơn sơ.

ĐK. Giờ đây Chúa ơi! Xin dâng xác thân,
linh hồn với tấm lòng khiêm nhường tha thiết.
Luôn được hiệp nhất bao nhiêu lễ dâng hằng ngày
như lễ vật trên đồi Can-vê. Tiếp tục đọc