Ôi Mẹ tuyệt vời – Nguyên Kha.

1.
Mẹ Đồng Trinh Ôi Mẹ tuyệt vời! như ánh trời Xuân, như vầng trăng sáng! Mẹ Đồng Trinh Ôi Mẹ tuyệt vời! Diễm lệ trong trắng, Ôi Ma-ri-a!
ĐK.
Xin thương con đang còn lầm than! Xin thương con tâm hồn hoang mang, Xin cứu giúp con qua biển đời, Xin dìu con tới bến bình an! Tiếp tục đọc