Yêu mến Mẹ La Vang – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân.

Ban Hợp xướng Ca đoàn Hương Kinh  (Tải về)

1. Con là người miền Nam luôn yêu mến Mẹ La Vang. Con là người miền Nam luôn tin có Mẹ hộ phù. Mẹ La Vang quyền phép cao sang. Mẹ La Vang phúc dư tràn chờ đoàn con ngoan.

ĐK. Ầu ơ lắng nghe tiếng Mẹ kêu mời. Hãy ăn năn đền tội thống hối. Ầu ơ lắng nghe tiếng Mẹ kêu mời. Hãy thương nhau và lần hạt Mân Côi.

2. Con là người miền Nam luôn yêu mến Mẹ La Vang. Con là người miền Nam luôn tin có Mẹ hộ phù. Mẹ La Vang Mẹ Chúa vinh quang. Mẹ La Vang suối ân tình chờ đoàn con xin.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Yêu mến Đức Maria – Kim Long.

ĐK. Những ai yêu mến Đức Ma-ri-a mọi việc đều sẽ kết thúc tốt đẹp, sẽ được bàn tay từ mẫu của Người dẫn vào bến Cứu Độ bình an.

1. Hãy tin tưởng vào Người, hãy tìm gặp Người như một đứa con ngoan hiền. Ta sẽ nhận biết: Người là niềm cậy trông lành thánh, là Mẹ tình yêu tinh tuyền. Tiếp tục đọc

Yêu Mẹ thiết tha – Đạt Đức

Yêu Mẹ thiết tha – Đạt Đức

ĐK.
Mẹ ơi con yêu Mẹ thiết tha, một tình yêu như biển trời bao la. Mẹ ơi con yêu Mẹ thiết tha, nguyện Mẹ thương chở che tháng năm an hòa.
1.
Lạy Mẹ nhân ái chúng con yêu Mẹ suốt đời, lạy Mẹ nhân ái chúng con yêu Mẹ chẳng ngơi. Khấn xin giúp con khiêm nhường đổi mới, khấn xin Mẹ giúp con về quê trời.
2.
Lạy Mẹ yêu mến chúng con dâng Mẹ xác hồn, dù trong giông tố giúp con trung thành mãi luôn. Đoái thương dẫn con qua ngàn nguy khốn, chúng con nào biết lấy chi đáp đền.

Tiếp tục đọc

Yêu mến Mẹ – Lữ Hành.

ĐK. Con yêu Mẹ một lòng đơn sơ, thủy chung. Dù bao gian khó khối tình chìm nổi ngàn khơi. Con nói sao cho cùng tình yêu thiết tha của Mẹ. Như bể đầy, sông sâu ôi tình Mẹ thương bao la.

1. Ai đong được tình Mẹ thương thế trần nhiều tội tình? Ai hiểu cho lòng Mẹ thương đoàn con đang u mê? Tình mến Mẹ tuôn dạt dào tựa sông cả, bể đầy ngọt ngào. Xin nhân thế đừng vô tâm trái tim Mẹ yêu thương vẫn hoài chờ mong. Tiếp tục đọc