Quê hương Thượng Đế – Lm. Thành Tâm.

1.
Nửa đêm chốn hoang vu Chúa ra đời, đồng hoang gió kêu gào trời băng giá. Nhân gian có tin vui, phận bèo chốn quê nghèo, hãy đi tìm xem trẻ thơ.
ĐK. 
Và có mấy anh dân nghèo tới nghiêng nhìn Trẻ thơ trong khăn đặt trên máng. Và có tiếng ca âm vang muôn thiên thần hò reo hân hoan câu bình an. Tiếp tục đọc

Advertisement