Suy tôn tình Chúa – Lm. Từ Duyên.

1.
Đêm trời mùa đông Chúa giáng sinh vào đời sinh trong hang lừa giữa đồng hoang Be-lem. Ngài nằm rét run trong giá băng sương trời chỉ với mớ cỏ nằm say giấc ngủ yên. Đêm trời mùa đông Chúa giáng sinh vào đời đem ơn an bình cho những ai thiện tâm. Tình Ngài chan chứa khơi ấm tình muôn người yêu thương nhân loại mà Ngài đến gian trần. Tiếp tục đọc