Giải nghĩa yêu – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh.

1.
Yêu là chết cho người mình yêu. Yêu là sống cho người mình yêu. Yêu là biết quên mạng sống để sống cho người yêu, để chết cho người yêu và hiến thân vì tình yêu
ĐK.
Yêu là cho đi chẳng băn khoăn hoặc nuối tiếc. Yêu là đóng đinh là hy sinh chính thân mình. Yêu ta hãy yêu, ta hãy yêu thương nhiều, vì Ngài đã yêu chịu chết treo để giải nghĩa yêu Tiếp tục đọc