Ta không thể bỏ con – Huy Hoàng.

Thể hiện: Diệu Hiền & Xuân Trường (Download)

1.
Trong cơn hoang mang nhiều lần, con tự nghĩ: Chúa đã bỏ con, Ngài đã quên con rồi. Có người mẹ nào quên được đứa con mình chăng? Có người mẹ nào chẳng thương con mình đã cưu mang.
Đk.
Cho dù người mẹ có quên con mình, thì Ta chẳng bao giờ lãng quên được con. Cho dù người mẹ có bỏ rơi con mình. Thì Ta mãi muôn đời yêu con trọn tình. Tiếp tục đọc