Nguồn cậy trông – Hoàng Vũ.

Thể hiện: Nguyễn Sang (Tải về)

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.

ÐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Người là đường – Khuyết danh.

Người là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Ai tin Người, không đi trong tối tăm, không bước đi sai lầm, sẽ sống mãi ngàn năm. Người là niềm vui nơi Thiên Cung, Người là cậy trông cho muôn người, là ánh sáng thế giới. Người là hạnh phúc chốn Thiên Đường, Người là ủi an cho tâm hồn, là chính Vua tình thương.
*
Người là đường – Khuyết danh