Như Giêsu – Anh Tuấn.

1. Cất bước lên ta đi vào cuộc đời. Hãy bước mau chung nhịp cùng cuộc sống. Hãy đến với mọi người, hãy sống với mọi người, chung niềm vui chia nỗi sầu.

ĐK. Như Giêsu ngày xưa, Người đã đến sống với anh em bao đau thương trần gian, Người đã gánh trên vai của Người. Tiếp tục đọc

Advertisement

Như Cha sai Thầy – Quang Uy

Đk.
Như Cha sai Thầy. Thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo Tin Mừng Thiên Chúa, như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu.
1.
Anh em ra đi khắp nơi trần giới, anh em ra đi khó khăn chẳng ngơi, anh em ra đi có Thầy ở với, anh em ra đi bình an, an vui
2.
Anh em xuyên thâu đêm đen ngọn đuốc, anh em không quên tan đi dậy men, anh em ra khơi vui đời chài lưới, anh em gieo muôn hạt lên lúa thơm.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc

Những năm tháng vui ca – Trần Quốc Dũng

Solo:
Đoàn con tạ ơn, con luôn tạ ơn Người đã gọi đoàn con. Người đã mời gọi con vào ngợi khen Thiên Chúa bằng lời ca khúc nhạc, bằng điệu hát cung đàn
Duo:
Để cho đoàn con vui say tình Cha cùng cộng đoàn dân Chúa, cùng triều thần thiên quốc trong mỗi thánh lễ tạ ơn, được hòa vang câu ca cùng ngợi khen tình yêu Cha
Tutti:
Đoàn con hoài ghi nhớ những năm tháng trong đời được tụng ca Chúa Trời lòng yêu Chúa luôn đầy vơi. Những năm tháng chứa chan niềm vui được bên nhau hòa lời ca ngợi khen tình yêu Cha. Đoàn con giờ vẫn nhớ những năm tháng bên nhau cùng cất cao lời nguyện cầu, tình yêu Chúa ôi nhiệm mầu, đã liên kết chúng con thành nên như một bài ca, giờ đoàn con dâng lên xin cảm tạ tình Cha

Bản nhạc
Tiếp tục đọc