Ngọn nến Phục Sinh *- Têrêsa.

Mùa Phục Sinh (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 28.10.2015)
*
1. Lung linh ánh lửa phục sinh, xin dâng lòng mến chân tình dâng lên rượu nho khiết tinh vui mừng ngày Chúa phục sinh Al-le-lu-ia.

ĐK. Xin Cha thương nhận của lễ con dâng. Nguyện Cha ban ơn phục sinh biến đổi. Vui hân hoan họp mừng Con Chúa đã sống lại vinh thắng khải hoàn. Al-le-lu-ia. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngày vinh quang về trời – Văn Chi.

ĐK.
Hân hoan mừng Chúa lên trời ngày vinh quang soi sáng muôn nơi và ngàn dân cất tiếng hoà ca Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Hoan ca cùng với đất trời trần gian ôi loan báo tin vui, một bài ca hát vang rộn xa, Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia.
1.
Nơi trần gian thường ngước lên trời, thầm nhủ rằng quê hương mình nơi đó, lặng nghe phận buồn lữ khách xa xôi, tiếng nguyện cầu lời kinh trào ứa trên môi. Tiếp tục đọc

Ngày Thiên Chúa tạo thành – Lm. Kim Long.

Ngày Thiên Chúa tạo thành – Lm. Kim Long

ĐK.
Hôm nay là ngày, ngày Thiên Chúa đã tạo thành, nào cùng vui ca. Al-lê-lu-ia.
1.
Hãy hát mừng Chúa ta một bài ca mới, vì Người đã làm những việc thật lạ lùng cao quang.
2.
Chúa thắng trận hiển vinh quyến lực uy dũng, và ở trước mặt nhân loại Người biểu lộ công minh.
3.
Hãy nhớ rằng Chúa ta hiền hậu trung tín, Người đã cứu độ nhân trần dìu về đường quang vinh.
4.
Hãy tán tụng Chúa đi địa cầu muôn nước, nào hãy ca hòa chúc mừng cùng điệu đàn cung tơ.
5.
Sông nước hãy vỗ tay trần hoàn ca hát, và đồi núi hãy reo mừng cùng thờ lạy tôn vinh.
6.
Chúa thống trị thế gian này Người ngự đến, Người sẽ xét xử công bình toàn địa cầu muôn dân.

PDF