Trên đường Emmau – Thành Tâm.

Thể hiện: Thu Hương (Tải về)

Thể hiện: La Sương Sương (Tải về)

ĐK.
Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Emmau tiến bươc theo ngay bên. Họ không trông ai, Người lữ khách đó chính là Ngài.
1.
Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài: Trong những kẻ nghèo đói. Tiếp tục đọc

Trái đất rung động – Lm. Kim Long.

Trái đất rung động – Lm. Kim Long

ĐK:
Trái đất rung động và mở ra. Này giờ Chúa phục sinh mừng vui lên hỡi muôn người. Chiến thắng gian trần và quỷ ma, ngàn đời Chúa hiển vinh tràn ơn cứu rỗi mọi nơi.
1.
Vui lên triều thần ơi,kèn cứu rỗi vang dậy rền trời. Chúa đã khởi thắng quyền uy Ngài chiếu sáng nơi nơi.
2.
Hôm nay tội trần gian được con Chúa dâng mình đền bồi. Cửa trời rộng mở nguồn hy vọng cứu rỗi lên ngôi.
3.
Xưa nhân loại lầm than vì cây cấm trong vườn địa đàng. Nay được giải thoát nhờ cây thập giá Chúa Ki-tô.

PDF