Cậy trông Chúa đến – Quốc Thái.

Đk.
Trời cao xin hãy cho sương rơi, và ngàn mây hãy đem nguồn mưa tới. Từ trần gian tha thiết tiếng kêu van, Chúa viếng thăm như Người đã hứa khi xưa. Trời cao xin hãy cho sương rơi, và ngàn mây hãy đem nguồn mưa tới. Ngày và đêm dân Chúa vẫn trông mong Đấng Cứu Tinh sẽ đến cứu loài người.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Lễ ngày 23/12 (Tv. 24) – Huy Hoàng.

1.
Lạy Chúa, đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước Dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con 

Tiếp tục đọc

Emmanuel – Thiên Duy.

1.
Mùa Vọng lại về trời đổ sương xuống. Ngàn mây ơi hãy mưa Đấng Cứu Tinh. Địa cầu chờ mong khô héo hao mòn. Xin Đấng Thiên Sai giải thoát gian trần. Đường về mùa Vọng ngàn năm đi mãi. Giòng Ba bi lon thương nhớ Si-on. Mùa Vọng giục ta uốn nắn tâm hồn. Loan báo tin vui ngày Chúa ra đời.
Tiếp tục đọc

Hãy sửa đường – Mi Trầm.

Đk.
Hãy sửa đường cho Chúa để Ngài bước đi. Hãy sửa lòng ngay thẳng Chúa sẽ ngự vào. Ngày Ngài đến thế gian bừng sáng bình minh ngày Ngài đến thế gian vui sống an bình.
Tiếp tục đọc