Khát mong – Đinh Công Huỳnh.

1. Hồn con luôn khát khao trông đợi Chúa đến, tựa nai mơ nước trong nơi mạch suối hiền. Hồn con đang ngóng trông bình minh mau đến, tựa như con mong mẹ đã lâu.

ĐK. Nguyện xin Chúa đến ban hồng ân chứa chan. Tẩy sạch tội nhơ bao tháng năm trót phạm. Với ơn của Ngài xin giúp muôn tâm hồn hầu được xứng đáng khi đón nhận hồng ân. Tiếp tục đọc

Khấn nguyện trời cao – Đinh Công Huỳnh.

1.
Nguyện trời cao mau đổ xuống sương mai. Tầng mây hỡi tuôn gội Đấng Thiên Sai. Đất hãy mở rộng trổ sinh Vua Công Bình. Chiếu giãi phúc lành nhuần thấm ơn hồi sinh.
ĐK:
Khấn xin Ngài đổ tràn muôn ơn thánh. Trên tâm hồn kẻ thành tâm ngay chính. Xin dủ tình mở lòng trí chúng con. Biết đón nhận từ mạch suối thiên ân. Tiếp tục đọc

Khao khát Ơn Trời – Minh Chiết.

1.
Xin cho con luôn biết mong chờ, chờ đón Chúa với niềm vui. Khi gian nan hay lúc thanh nhàn, vẫn trung thành niềm tin sáng tươi. Xin cho con luôn biết chân thành mở rộng vòng tay đón ơn trời, như sương mai gieo đẫm mọi cánh hồng, cả trần gian ôi sướng vui ngập tràn. Tiếp tục đọc