Nhập lễ Mùa Vọng – Khuyết danh.

ĐK:
Nay con bước chân vào mùa hồng ân cứu độ.Thỏa lòng khát mong như nai rừng bên suối. Nay con đón chờ ngày tình yêu giáng thế. Chúa ơi xin giúp con giữ trọn niềm trông cậy.
1.
Xin đừng để con xấu hổ vì con trông cậy Chúa vì con vươn hồn lên tới Chúa. Xin đừng để quân thù hoan hỉ về con vì ai trông cậy Ngài sẽ chẳng hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Nhớ Sion (Tv. 136) – Mai Nguyên Vũ.

1.
Trên bờ sông bờ sông xứ Ba-bi-lon, chúng tôi ngồi khóc nỉ non nhớ về quê cũ Si-on. Bên hàng dương liễu tiêu điều, những cây đàn câm tiếng, chúng tôi ngồi than khóc nhớ về miền đất Si-on. Tiếp tục đọc