Sự công chính (Tv. 71) – Mi Trầm.

ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở, sẽ triển nở trong triều đại Người.

1. Sự công chính ban tặng thế tử, bao uy lực nhượng lại Đức Vua. Và Người xét xử công bình dân Chúa, kẻ khó nghèo được đỡ nâng bênh vực. Tiếp tục đọc

Advertisement

Sa mạc bừng vui – Lm. Kim Long.

ĐK.
Sa mạc và đất khô chồi hãy mừng vui. Rừng già hãy hoan lạc như cây huệ trổ bông, khắp chốn hãy hoan ca vang trời vì nay Thiên Chúa ngự đến viếng thăm dân NgàI.
1.
Đây đó đổ dồn về hội kiến Chúa quyền uy. Ngài sẽ làm mạnh sức kẻ yếu đau nhược suy. Tiếp tục đọc