Trần gian khát mong *- Hiền Hòa.

Mùa Vọng. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.5.2019)
*
1. Trần gian khao khát Chúa như đất khô mong trời đổ mưa. Trời cao ơi có thấu, xin đoái thương mưa vì công chính, để muôn dân sống trong an bình, để tụng ca Chúa vua thiên đình.

ĐK. Xin mau đến Chúa ơi! Này trần gian mỏi mòn ngóng trông. Xin mau đến viếng thăm và ban ơn thánh hóa. Xin mau đến Chúa ơi! Nguyện dủ thương đổ tràn phúc ân. Để muôn dân khắp nơi sống chan hòa niềm vui. Tiếp tục đọc

Advertisement

* Trên sông Babylon (Tv. 136) – Kim Long & Xuân Ly Băng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
*
ĐK. Trên sông Ba-by-lon, ta ngồi héo hon, khóc nhớ Si-on, ngồi khóc nhớ Si-on. Ta treo cây lục huyền cầm, khóc nhớ Si-on, ngồi khóc nhớ Si-on.

1. Nơi đây gió lay bay, nơi đây buồn theo mây, nước sông sầu xuôi miền cổ độ. Thuyền ai về buồm say gió viễn phương. Tình ơi quê hương, lòng ơi bi đát. Tiếp tục đọc

Trời cao ơi – Linh Huyền Dung.

ĐK. Trời cao ơi! Hãy gieo sương mai. Ngàn mây ơi! Mưa Vị Công Chính. Trời cao ơi! Hãy gieo sương mai. Và đất hỡi! Hãy nở Vị Công Chính.

1. Như nai kia khát mong tìm về nguồn suối trong lành. Hồn con đây mong đợi Chúa đến. Ngài ơi! Hãy đến mau đi. Ngài ơi! Hãy đến mau đi. Tiếp tục đọc

Trẩy lên đền thánh (Tv. 121) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm A.

ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Nào chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa!” Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Nào chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa!”

1. Lòng vui xiết bao khi thiên hạ bảo tôi rằng: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa rực rỡ huy hoàng”. Dân chúng Gia-liêm nào mau bước chân lên đền. Cửa thành mở ra nơi ta đã dừng chân. Tiếp tục đọc

Trông đợi ơn trên – Vũ Đình Ân.

ĐK. Đoàn con trông mong lên Chúa cầu xin mưa Đấng cứu tinh. Ngày đêm con van xin Chúa dủ thương xuống ơn an bình.

1. Ngước mắt hướng về trời cao con van xin Ngài. Dủ thương cho đoàn con cái đang ngóng trông đợi ơn trên. Tiếp tục đọc

Trời cao/1 – Phạm Liên Hùng & Hoàng Khánh.

ĐK. Trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây mưa Đấng Cứu Tinh. Trời cao xin đổ sương xuống và trái đất phát sinh Đấng Công Bình.

1. Chúa ôi đừng chấp tội con. Này đây thành thánh chẳng còn như xưa. Sion ảm đạm hoang vu. Gialiêm vắng bặt lời ca tụng Người. Tiếp tục đọc

Trời cao/2 – Phạm Liên Hùng.

ĐK. Trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây mưa Đấng Cứu Tinh. Trời cao xin đổ sương xuống và trái đất phát sinh Đấng Công Bình.

1. Chúa ôi đừng chấp tội con. Này đây thành thánh chẳng còn như xưa. Sion ảm đạm hoang vu. Gialiêm vắng bặt lời ca tụng Người. Tiếp tục đọc

Trong hoang địa – Bùi Lữ.

ĐK. Trong hoang địa có tiếng hô vang. Hãy dọn đường Chúa đi. Từ rừng sâu có tiếng kêu gọi mời. Hãy mau dọn đường Chúa đi.

1. Núi cao chập chùng, hãy mau san bằng thẳng ngay. Đường dài quanh co, hãy mau uốn nắn ngay thẳng. Lòng người từ nay, hãy đổi thay theo đường công chính. Sửa sang tâm hồn, chờ ngày Chúa đến nhân gian. Tiếp tục đọc

Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh.

1. Trời cao xin hãy mưa xuống Vị Công Bình. Tầng mây xanh hỡi mưa xuống Vị Công Chính. Đoàn dân viễn xứ đang lưu lạc nơi xa. Nhớ thương quê nhà hoài niệm dâng thiết tha.

ĐK. Lòng thao thức trông mong Đấng Cứu Tinh. Mặt trời lên xua tan bóng đêm đen. Đợi Chúa đến cho dân hết ưu phiền. Mọi khổ đau mai đây rồi tan biến. Nguyện xin Chúa thương mưa xuống thánh ân. Tẩy sạch đi trong con những lỗi lầm. Để con biết sống xứng với tâm tình. Được Chúa đến thăm viếng trong tâm hồn. Tiếp tục đọc

Trời cao (3) – Phạm Liên Hùng.

ĐK. Trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây mưa Đấng Cứu Tinh. Trời cao xin đổ sương xuống và trái đất phát sinh Đấng Công Bình.

1. Chúa ôi đừng chấp tội con. Này đây thành thánh chẳng còn như xưa. Sion ảm đạm hoang vu. Gialiêm vắng bặt lời ca tụng Người. Tiếp tục đọc

Trông đợi – Didier Rimaud & J. Bình.

Thể hiện: Mai Thiên Vân  (Tải về)

Thể hiện: Thu Trang & Ngọc Dũng (Tải về)

1.
Trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng nương không sương hay đã héo hắt mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao đính ước. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thỏa lòng. Tiếp tục đọc

Trông chờ Chúa đến – Lan Thanh.

Thể hiện: Anh Nguyên & Thanh Nguyên (Tải về)

ĐK:
Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian nóng trông đêm ngày.
1.
Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng, dẫn con về nơi nghĩ ngơi trong an bình. Tiếp tục đọc

Trông đợi – Trần Xuân Long.

Thể hiện: Ca đoàn Cecilia  (Download)

1.
Chúa hỡi Chúa Trời xin thương nhân loại hoang mang đắm chìm trong kiếp lưu đày nơi thế trần, hỡi Chúa đất trời, hỡi Chúa muôn loài ghé mắt đoái nhìn nhân gian đêm ngày chờ mong.
ĐK.
Vạn lạy Thượng Đế muôn dân, vạn lạy Thượng Đế chúng con, cầu Ngài ngự xuống dương gian, hầu để giải thoát dân Ngài. Vạn lạy Thượng Đế vinh quang, tình Ngài tràn khắp nơi nơi. Trần hoàn chờ ngóng miên man, đợi ngày Ngài xuống gian trần. Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Lm. Thành Tâm.

1.
Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính mau giáng trần, tựa sương mát tỏa lan trên toàn dân. Từ ngàn mây hỡi, xin Ngài hãy đến như mưa nhuần và đất hỡi mở ra, cho xuất hiện Đấng Cứu Tinh.
ĐK.
Hãy đến, hỡi Vị Công Chính như mưa nguồn tuôn rưới ngập tràn! Hãy đến xin Ngài hãy đến, này trần gian đêm ngày trông ngóng! Hãy đến, hỡi Vị Công Chính, từ trời cao xin đến viếng thăm, xin thương, Ngài ơi hãy đến, này trần gian đêm ngày chờ mong. Tiếp tục đọc

Trong rừng sâu – Mi Trầm.

Thể hiện: Anh Nguyên (Tải về)
1.
Trong rừng sâu có tiếng gọi, có tiếng gọi, giục hồn ta hãy dọn đường dọn đường Chúa đi. Những đồi cao hãy san bằng hãy san bằng, để Đức Vua Ngài ngự đến trong uy quyền.
2.
Hãy về đây, hãy đổi đời hãy đổi đời, lời của Chúa hãy thật lòng thật lòng lắng nghe. Vững niềm tin sống ngay lành sống ngay lành, đời sáng tươi ngày sẽ tới sống muôn đời. Tiếp tục đọc

Trời cao – Lm. Từ Duyên.

1.
Nguyện trời cao xin đổ sương xuống trần gian khát mỏi khao mòn đợi trông mưa Đấng Cứu Tinh giải thoát nhân gian lầm than. Nguyện trời cao xin đổ sương xuống trời cao xẻ muôn mây ngàn nảy sinh ra Đấng Cứu Tinh trần gian đêm ngày trông mong.
ĐK.
Trời cao ơi xin đổ xuống nhân gian, Làn mây ơi xin mưa xuống gian trần vị cứu tinh muôn dân vẫn đợi trông. Trời cao ơi xin đổ xuống nhân gian, Làn mây ơi xin mưa xuống gian trần vị cứu tinh muôn dân hằng chờ mong. Tiếp tục đọc

Trời cao Chúa hỡi – Lm. Từ Duyên.

1.
Ngày đêm trông mong bên hàng liễu mỏi mòn. Từ nơi tha hương bao thương nhớ Si on. Trời cao Chúa hỡi! Con dân cầu khấn Ngài. Mau mau xót thương giải thoát cho trần ai. Lệ hoen đôi mi bao ngày tháng van nài. Cầu xin ơn trên giơ tay cứu nhân loại. Trời cao Chúa hỡi! Muôn dân chờ ngóng Ngài. Xin mau Giáng Sinh để cứu độ muôn người.
ĐK.
Muôn dân thành tâm trông mong Ngài đến Chúa cứu tinh xuống đời. Trần gian than van. Trần gian u sầu sẽ được thấy niềm vui. Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Thế Thông.

ĐK.
Trời (là) trời cao hỡi! Hãy đổ sương mai. Mây (là) mây ơi! hãy mưa Đấng Công Bình. Đất hãy mở ra mở ra Hãy mở ra Đấng Công Chính cho đời.
1.
Đấng nắm quyền thống trị sẽ từ Si-on ngự đến. Tôn danh của Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Nguyên Kha.

ĐK.
Trời cao hỡi! hãy mưa Đấng cứu đời! hãy mưa Đấng cứu đời đến cứu trần gian! hồn con nay cầu mong ơn Chúa thương ban nguồn ơn trời giải thoát chúng con!
1.
Như dân Ích Diên sống kiếp nô lệ trầm luân rên xiết! Mong mau thấy Thánh Đô Gia Liêm rạng rỡ trong ánh bình minh! Con mong Đấng Thiên Sai dẫn đưa hồn con nẻo đường Công Chính! Bước vào trong tâm hồn xóa ngàn tội khiên biến con nên tinh tuyền! Tiếp tục đọc

Trẻ thơ ấy – Hải Triều.

ĐK.
Đây Trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ con trai. Tên con trẻ ấy người ta sẽ gọi là Em-ma-nu-en.
1.
Trẻ thơ ấy là ơn cứu độ cho muôn người, Trẻ thơ ấy là vinh quang Chúa chói ngời.
2.
Tỏa muôn ánh hào quang sáng ngời trên khung trời. Hòa vang tiếng ngợi ca Thiên Chúa xuống đời.