Ai sẽ cho con – Kim Long.

ÐK. Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng Thiên Chúa?

1. Xin Chúa nghe con nài van, xin chớ ngoảnh mặt đi. Xin thương đáp lời con kêu khấn, giữa cơn u sầu con biết đi về đâu. Tiếp tục đọc

Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm.

ĐK. Ai yêu là yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, lời Thầy đem lại sự sống đời đời.

1. Nếu người bất lương theo đường công chính thì sẽ được sống. Nếu người công chính làm điều gian phi thì chết muôn đời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai vào nhà Chúa (Tv 14) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai (là) ai sẽ vào và ai (là) ai cư ngụ trên núi thánh Ngài. Đó (là) người công chính luôn sống theo đức công bình tâm ngay lành.

1. Người đó không hề cáo gian không mưu hại anh em thân thuộc và thực thi điều công chính trong lòng nghĩ điều chân thật. Tiếp tục đọc

Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai được lên nhà Chúa và ai lập cư trên núi thánh Chúa. Người đó có lòng tâm ngay, người đó luôn sống theo đường công minh.

1. Lưỡi người không đặt điều cáo gian, không mưu hại an hem bạn hữu, luôn sống theo công bình. Tiếp tục đọc

Ai cho con – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai cho con đôi cánh để con bay, bay lên, bay lên cùng Thiên Chúa.

1. Khi sớm mai con tìm nhan Ngài. Con giơ hai tay nguyện cầu lạy Chúa thương con.

2. Con náu nương trong nơi cung điện cho bao phong ba chập chùng lòng vẫn an tâm Tiếp tục đọc

Ai cho hồn con *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
*
ĐK. Ai cho hồn con đôi cánh, tung bay về nơi cung thánh, đến cùng Thiên Chúa yêu thương, cõi lòng nhẹ mối sầu vương.

1. Mang thân phận lưu đày, u hoài năm tháng nguôi ngoai. Đêm lại đêm nhớ quê nhà, ngày lại ngày nuốt châu sa. Tiếp tục đọc

Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Kim Long.

ĐK. Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao.

1. Con kính lạy Chúa Trời nguyện đến giúp con, van lạy Chúa xin mau cứu trợ con, xin cho những người muốn hại con, phải điếu đứng và hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Ai vào nơi cung thánh – Kim Long.

ĐK. Ai sẽ vào nơi thánh cung diệu huyền và ai sẽ được tiến lên Núi Thánh.
Sống vui ngàn năm nương thân trong Nhà Thiên Chúa bao êm đềm.

1. Người công chính bước theo đường ngay tháng năm.
Lòng son thắm tươi tựa như ánh trăng rằm.
Nguồn chân lý luôn suy niệm nơi trái tim.
Tín trung lời nói cho xứng đôi niềm thành tâm. Tiếp tục đọc