Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 24) – Hải Triều.

Nhập Lễ
*
ĐK. Lạy Chúa Trời phân xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa. Xin cứu con thoát người tà gian, vì Ngài là Chúa bảo vệ con.

TK. Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý dẫn lối con đi. Đi về núi thánh lên đền Chúa ngự. Tiếp tục đọc

Chúng con đã về – Ninh Doãn Hùng.

ĐK: Từ muôn phương chúng con đã về, từ muôn phương chúng con đã về. Về đây tay nắm tay, về đây vai sát vai. Nhịp chân vui bước mau cùng lên cung thánh Ngài.

1. Còn niềm vui nào cho bằng từ muôn phương chúng con đã về. Về đây chung tiếng hát, ngợi ca Danh Thánh Chúa hợp dâng lên muôn lời cảm tạ. Cùng chia nhau tấm bánh, hiệp thông trong ơn Thánh, cùng liên kết trong một tình yêu. Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh (Tv. 17) – Hải Ánh.

Đk.
Chúa ơi, Chúa là sức mạnh đời con. Chúa ơi, Chúa nguồn cứu độ muôn dân. Chúa nên như thành lũy bảo vệ con. Xin chúc vinh gia nghiệp của Chúa muôn đời.
1.
Tâm hồn con hân hoan, hướng về cung thánh chí linh. Con cầu xin khang ninh, suốt đời bên Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc

Chúc tụng Chúa đi – Cao Minh Thắng.

Solo.
Muôn tinh tú trăng sao, muôn thung lũng non cao,
muôn sông nước biển rộng đều do Ya – vê tạo nên.
Muôn cây cối xanh tươi, muôn hoa lá reo vui,
muôn chim hót giữa trời đều do Ya – vê tạo nên.
Tiếp tục đọc

Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ.

1.
Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây, quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh ái. Cám tạ hồng ân Cha đã khứng ban đêm ngày, giữ gìn hồn thơ trong trắng như cành huệ tươi.
Tiếp tục đọc

Chỉ một Chúa – Kim Long.

1. Được Chúa kêu mời nắm giữ tinh thần duy nhất, nhờ liên lạc bình an ta chung tiếng xưng tụng rằng:

ĐK. Chỉ một Chúa, một Đức Tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha.

2. Được Chúa kêu mời chung kết thân thể duy nhất, cùng trong một Thần Linh ta chung tiếng xưng tụng rằng: Tiếp tục đọc