Ôi vui sướng – Lm. Kim Long.

ĐK.
Ôi vui sướng biết bao khi nghe người ta nhủ rằng: Mau ta hãy tiến vào nhà Chúa, tiến vào nhà Chúa ta.
1.
Ôi vui sướng lảm sao khi nghe người ta nói rằng: Nào ta đi về nhà Chúa. Đã đến nơi rồi đây. Trong tiền đường nhà Chúa Gia Liêm nào chúng ta dừng chân. Tiếp tục đọc

Ôi lễ Misa – Lm. Kim Long.

Đk.
Ôi lễ Misa nguồn ơn vô giá đoàn con dâng lên trong tin yêu. Suối thân ứ trào ơn phúc tràn đầy tình thương. Ôi lễ Mi-sa làn thương thơm ngát đoàn con dâng lên ngai uy linh. Chúa Trời thiết tiệc ân phúc yến thiêng nhân trần.
Tiếp tục đọc