Reo mừng lên – Thái Nguyên.

Đk.
(Khắp hoàn cầu nào cùng reo mừng lên) Reo mừng lên (reo mừng lên) ta hãy reo mừng lên (hãy reo) reo mừng Chúa chúng ta. Hãy ca ngợi vinh quang Chúa Trời (Hãy ca ngợi) Hãy ca ngợi (Hãy kính dâng) Hãy dâng Ngài lời ngợi ca muôn đời.
Tiếp tục đọc