* Thần lương Chúa ban – Kim Đường.

Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.11.2020
*
ĐK:
Thuở xưa Chúa nuôi dân Người bằng lúa mì tinh hảo tinh nguyên. Mật ong rừng thơm ngon cho thỏa thuê hưởng dùng triền miên. Nay Chúa ban chính Con Một Ngài nên Bánh Thiêng dưỡng nuôi nhân loại. Là chính Mình Máu Thánh, là chính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô.
.
1. Chúng con xin ngợi khen tôn vinh. Tình yêu của Chúa siêu vời, một tình yêu đẹp mãi muôn đời. Là ban Mình Máu Thánh Ngài làm thần lương dưỡng nuôi đoàn con. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thực vui biết bao (Tv. 91) – Lm. Kim Long.

Đk.
Thực là vui biết bao, khi hoan ca ngợi khen Thiên Chúa.
Tán tụng Thánh Danh Ngài là chính Chúa Cả uy quyền.
Từ bình minh công bố: Tình Chúa rất bao la.
Suốt đêm thâu loan truyền: tín nghĩa Ngài vẫn luôn vững bền.
Tiếp tục đọc