Trẩy hội lên đền (Tv. 121) * – Ngọc Linh.

Nhập Lễ (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 04.10.2006)

ĐK: (Vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi) Vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy lên đền, lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Giêrusalem hỡi. Nơi cửa thành ta đã dừng chân, ta đã dừng chân

1. Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền ở nơi đây. Tiếp tục đọc

Trời và trái đất – Khuyết danh.

ĐK.
Trời và trái đất đầy vinh quang Chúa, biển với ngàn sông hãy ca khen danh Người. Ngàn muôn dân hỡi hãy ngợi khen Chúa, hãy tôn vinh, hãy phụng sự Vua vinh quang.
1.
Hỡi trùng dương sóng gió mịt mù, hỡi làn chớp phong ba bão táp, hãy ngợi khen (i) hãy ngợi khen danh Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Trong đền thờ Chúa – Trầm Hương.

1. Trong đền thờ Chúa lạy Chúa chúng con nhớ lại lòng thương của Chúa. Trong đền thờ Chúa lạy Chúa danh Chúa đáng ca ngợi ngàn đời

ĐK. Uy danh Chúa đáng ca ngợi, uy danh Chúa đáng ca ngợi ngàn đời ngời sáng khắp chốn. Uy danh Chúa đáng ca ngợi, uy danh Chúa đáng ca ngợi Người là Thiên Chúa chúng ta Tiếp tục đọc

Trước Nhan Vua Trời – Thế Thông.

1.
Người người từ mọi nơi tụ họp nhau trước Nhan Vua Trời.
Khắp bốn phương xa gần đón Tin Vui hồng ân.
Muôn sắc dân trên địa cầu chung mối yêu thương dạt dào.
Tay nối chung vòng tay hiệp dâng lễ dâng tình yêu.
Tiếp tục đọc