Con đường Chúa đi – Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Anh Dũng (Tải về)

1.
Đường xưa Chúa đi, gian nguy sá lo gì, đau thương có ngại chi
Đường nay Chúa đi, con vui bước theo Ngài, hiên ngang bước tình hồng
Đường xưa Chúa đi, vu oan Chúa cúi đầu, khinh chê Chúa lặng thinh
Đường nay Chúa đi, con gieo rắc công bình, xua đi những cực hình

Tiếp tục đọc