Xin chỉ cho con – Gia Ân.

Thể hiện: Gia Ân (Tải về)

1.
Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm Thánh Ý Chúa dành cho con Chúa muốn con đi rao giảng lời Chúa. Hay là cho con bôn ba giữa đời con muốn dâng lên trót cả đời sống để trọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi.
Đk.
Nguyện trọn đời con từ đây dâng Chúa xin Chúa song hành cùng con tháng ngày. Những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh xin Ngài nâng đỡ đừng để con ngã quỵ. Một lòng trung kiên theo chân Chúa đến những phương trời sẻ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Tiếp tục đọc

Xin nói cho con nghe – Võ Văn Thức.

Thể hiện: Emmanuel Band (Tải về)

Đk.
Chúa hỡi! Xin nói cho con nghe, việc làm ngày hôm qua, con đúng hay sai? Chúa hỡi! Xin nói cho con nghe, việc làm ngày mai, con phải làm gì?
1.
Hãy sống! Hãy sống cho tha nhân, hãy cho đi và đừng suy nghĩ nhé! Hãy sống! Hãy sống bao dung đi, và đừng ghen tuông, chấp nhất hận thù. Đừng bao giờ đem đến với anh em những mưu toan. Bằng những lời chia sẻ, những yêu thương đến cho nhau. Tiếp tục đọc