Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Lm. Nguyễn Duy.

ĐK. Nơi vực sâu u tối con ngước trông nhìn về trời cao. Bao tháng năm van nài tha thiết xin Chúa thương khoan hồng lỗi con. Con cậy trông nơi Chúa, con vững tin vào lượng từ bi. Bao đớn đau đêm ngày nung nấu xin Chúa thương tắt ngọn lửa hồng.

1. Nếu Chúa chấp tội khiên, nếu Chúa lánh mặt đi. Nào ai sống được chăng Chúa ơi! Như người lính hằng mong ánh dương mỏi mòn Chúa ơi hồn con hằng trông mong Chúa. Tiếp tục đọc

Cất tiếng ca mừng (Tv. 65) – Hoài Bắc (Lm.)

ĐK. Toàn thể địa cầu nào tung hô Thiên Chúa. Cất tiếng ca mừng chúc tụng thánh danh. Hãy kính dâng Người lời ngợi ca cảm mến. Hãy thân thưa rằng: “Sự nghiệp Chúa lừng danh”.

1. Người hóa biển khơi thành đất liền khô khan. Và dùng quyền năng cho dân Người qua sông. Nào ta hãy hân hoan trong Người ta hãy hoan ca uy quyền Chúa dũng lực thay, muôn đời hiển trị chư dân. Tiếp tục đọc

Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Lm. Phương Anh.

 

ĐK.
Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài
Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời

1.
Con sẽ ca ngợi tình thương của Người đến muôn đời
Qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền tình Cha chẳng ngơi
Vì Người đã phán tình Ta đã ban đứng vững ngàn năm
Trên cõi mây trời Người đã thiết lập lòng trung thành

Tiếp tục đọc