50 Năm ơn gọi – Hoàng Thắng.

1.
Sinh con ra Ngài gọi con đi vào đời trao trên vai con đây gia đình thánh hiến. Ngày ngày con sống trong ân tình Cha dẫn dắt con trong cuộc đời.
ĐK.
Năm mươi năm con theo ơn gọi trong yêu thương nơi gia đình Chúa đã gởi trao và sai con đi. Nay con xin dâng câu ca cảm tạ. Năm mươi năm con đã lãnh nhận ơn Chúa dạt dào từng ngày dẫn dắt con đi. Tiếp tục đọc

Advertisement

25 Năm hồng ân – Lm. Ân Đức.

Thể hiện: Hồ Bích Ngọc & Tứ ca Tam Hiệp  (Download)

ĐK.
Hai mươi lăm năm hồng ân Tình Chúa xiết bao lạ lùng. Ôi Tình Chúa chứa chan muôn trùng. Chứa chan muôn trùng con lấy gì mà tạ ơn mà dâng lên. Này bài ca con xin dâng Chúa, con xin dâng Chúa như tấm lòng con như chút tình con. Xin cảm tạ ơn Ngài xin cảm tạ ơn Chúa.
1.
Ôi Chúa ơi! Thời gian như dòng suối này còn chảy trôi khi cạn khi đầy. Tình Chúa vẫn luôn thắm nồng hằng ủ ấp con chẳng khi ngừng. Tình Ngài như tiếng mẹ ru yêu thương. Tình Ngài như sóng triều dâng cao dâng.
Tiếp tục đọc