Ăn cùng tấm bánh, uống cùng chén thánh – Lm. Nguyễn Hùng Cường.

Đk.
Cùng ăn một tấm bánh cùng uống một chén thánh. Chúng con xin kết hiệp trong Thánh Linh. Nguyện xin Cha thương đoái hiệp nhất đoàn con đây. Để nên, nên chi thể trong Đức Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Ăn cùng tấm bánh – Lm. Nguyễn Hùng Cường.

Đk.
Ăn cùng tấm bánh uống cùng chén thánh chúng con kết hiệp trong Đức Ki-tô. Chia sẻ cùng tấm bánh uống chung cùng Máu Thánh chúng con sẽ được sống muôn đời.
Tiếp tục đọc