Ai muốn theo Ta – Nguyễn Paul.

ĐK. Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình đi. Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta.

1. Con đường theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự. Bỏ hết gia tài, và những lợi lộc trần gian. Là môn đệ Chúa từ bỏ cả cha mẹ mình. Hy sinh thân mình, vì Chúa và vì Tin Mừng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai muốn theo Ta – Kim Long.

ĐK. Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình. Vác  Thánh Giá mỗi ngày mà theo Ta.

1. Ai yêu chính mình hơn Ta, không đáng làm môn đệ Ta. Ai liều mạng sống vì Ta, thì được sống muôn đời. Tiếp tục đọc

Ai muốn theo Ta – Linh Trần Thy.

Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

1. Bỏ mọi sự mà theo Chúa, con được gì con được chi. Từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, con cảm thấy rằng sao khó quá Chúa ơi. Lời Ngài phán ai muốn theo Ta, phải tự vác thập hình của mình mà bước đi. Vác thập hình tội tình của ta đó, và cùng theo bước Ngài nguồn hạnh phúc tuyệt vời.

ĐK. Xin cho con thành tâm vui bước theo Ngài, dẫu đời ngập tràn vui thú đam mê. Xin cho con đượcn quyết một lòng theo Chúa, bước theo Ngài là được sự sống đời sau.(2) Tiếp tục đọc

Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Kim Long.

ĐK. Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao.

1. Con kính lạy Chúa Trời nguyện đến giúp con, van lạy Chúa xin mau cứu trợ con, xin cho những người muốn hại con, phải điếu đứng và hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Ai muốn theo Ta – Ân Duy.

ĐK. Ai muốn theo Ta nào ai muốn theo Ta phải dám quên mình là phải dám hy sinh vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta, vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta à a.

1. Thập giá nặng vai không chỉ là cây gỗ còn là chất chồng ghen ghét với khinh chê, còn là vô tâm yếu hèn của môn đệ. Chúa đã kiên trì vác tới đỉnh đồi Canvê. Tiếp tục đọc