Ai nghe lời Chúa – Mi Trầm.

ĐK. Ai nghe lời Chúa và tuân giữ mỗi ngày thật là người có phúc, là người có phúc. Ai nghe lời Chúa và tuân giữ mỗi ngày thật là người có phúc, là người có phúc.

1. Mẹ luôn luôn niệm suy mọi việc. Mẹ hân hoan sống đẹp lời Chúa. Mẹ là mẫu gương sống yêu thương. Mẹ là mẫu gương sống khiêm nhường. Tiếp tục đọc