Ai sẽ nói? (Rm. 10: 14-15) – Kim Loan.

1. Ai sẽ nói, nếu con lại lặng thinh? Ai sẽ nghe, nếu con chẳng nói gì? Ai sẽ giúp, nếu con không dấn thân? Ai sẽ làm nếu con chẳng ra tay?

ĐK. Vâng, lạy Chúa, con đây, con xin đến! Xin đáp lại tiếng Chúa thiết tha mời. Con ra đi, gieo rắc tình thương mến, rao Tin Mừng của Chúa khắp muôn nơi. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai sạch tội – Huy Hoàng.

1. Con người sống giữa trần gian thân phận nhân vô thập toàn, thế mà con đã bao phen thét gào lên án anh em. Chân mình thì lấm bê bê lại còn cầm đuốc mà rê chân người. hãy nhìn vào chính lương tri để con khiếm tốn nghe lời Ngài trao.

ĐK. Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá ném người trước đi. Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá ném người trước đi. Con van xin Ngài giúp con xét lại lương tri để con nhân từ với hết những ai lỗi lầm. Tiếp tục đọc

Ai sẽ cho con – Kim Long.

ÐK. Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng Thiên Chúa?

1. Xin Chúa nghe con nài van, xin chớ ngoảnh mặt đi. Xin thương đáp lời con kêu khấn, giữa cơn u sầu con biết đi về đâu. Tiếp tục đọc