Ánh tôn nhan (Tv. 66) – Viết Chung.

Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Mẹ Thiên Chúa
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin xót thương con và chúc lành cho chúng con.

1. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời. Cho trần gian biết đường lối Chúa. Muôn dân nước biết ơn Ngài cứu độ, biết ơn Ngài cứu độ. Tiếp tục đọc

Ánh tình yêu – Nguyễn Duy.

ĐK. Xin đưa tay thắp sáng ngọn nến hồng cho cuộc đời. Để gieo nguồn hạnh phúc cho ngày mới. Xin đưa tay thắp sáng lên tình yêu không tàn phai. Ánh tình yêu sáng soi vào khắp nơi.

1. Tình yêu không đặt bờ đắp bến, không yêu xuân hồng mà chối bỏ mùa đông, không yêu biển rộng mà quê dòng sông vắng. Vì tình yêu không biết đến thời gian, không tìm ngày với tháng. Tình yêu thắp sáng những vô tình cách ngăn, những nghi ngờ tối tăm. Tiếp tục đọc