Đời sống sẽ qua đi – Phanxicô.

1.
Đời sống sẽ qua đi qua đi. Như tiếng ca sẽ từ giã môi người. Như nước mắt lâu rồi cũng khô. Ngàn ngày vui tan như giấc mơ. Đời sống trong tay Chúa Trời. Chúa ban và Chúa cất đi. Đời sống mai đây biệt ly. Trắng tay thôi còn có chi.
ĐK.
Nguyện xin cho con ơn huyền siêu. Để con vươn cao trong tình yêu. Sống vui trong tay Chúa an bài. Vững tin mai vui sống Quê Trời. Tiếp tục đọc

Advertisement