Kinh hôn nhân gia đình – Phạm Trung & Quý.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh  (Download)

Chung:
Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho gia đình chúng con.
Nữ:
Biết cảm thông và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như khi buồn. Tiếp tục đọc

Advertisement