Lễ đã xong – Nguyên Hồ

1
Lễ đã xong con ra về Mẹ ơi, nhưng cả đời con vẫn là thánh lễ. Trọn dâng với Mẹ đời con sớm chiều, vẫn là thánh lễ dâng tình yêu.
2.
Cất tiếng lên cám ơn Mẹ người ơi. Trên đường đời ta nhiều dông tố. Vững tin nơi Mẹ cậy trông ở Mẹ, cả cuộc sống, sống trong niềm tin.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc

Advertisement