Lỗi hẹn – Lê Đức Hùng

Lỗi hẹn – Lê Đức Hùng

tiếng hát: Nguyễn Hồng Ân

Món quà con hứa dâng Người
Con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng
Để thiết tha chút tình nhỏ bé
Mong tình con chạm tình yêu Chúa

Tiếp tục đọc