Mình Máu Thánh (2) – Bùi Ninh.

(Thứ Năm Tuần Thánh) (Mình Máu Thánh) (Chúa Nhật 20B Thường Niên)

Thể hiện: Tốp ca Gp. Hà Tĩnh (Tải về)
*
1. Xưa đi trong rừng vắng mưa hay nắng chẳng cơm bánh no. Chúa đã cho Man-na nuôi dân riêng trên dặm đường xa. Nay Ta đây chính là bánh hằng sống từ trời ban xuống. Nên ai ăn bánh này sẽ được sống hạnh phúc trường sinh.

ĐK. Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta (đã hiến thân chịu chết và Phục Sinh) Tiếp tục đọc

Advertisement

Micae Tổng lãnh Thiên thần – Thế Thông.

ĐK.
Ai được bằng Thiên Chúa? Ai được bằng Thiên Chúa? Mi-ca-e Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e dẹp hết ác thần, cho muôn đời rạng danh Chúa thôi. Ai được bằng Thiên Chúa? Ai được bằng Thiên Chúa? Thanh gươm sáng của Người xua tăm tối ngàn đời, đức vâng phục soi chiếu mọi nơi.
1.
Đường trần thế bao là nguy khó, kiếp sống con mang nhiều âu lo. Hãy lắng nghe bao tiếng con thơ, hãy dẫn đưa về Thiên quốc ước mơ.
2.
Ngài được Chúa trên trời sai đến, đến giúp con qua vạn nguy nan. Đến đỡ nâng trên bước dương gian, biết vững tin vào tình Chúa chứa chan.

 

Mình Máu Chúa – Lm. Quang Uy.

Giọt nước tan trong rượu dâng tiến Ngài! Hình bánh tinh khiết dâng lên thành tâm, Chúa ơi! Đây của lễ thay cuộc đời con kính dâng! Trầm hương ngát bay dâng bao lời kinh thiết tha. Chúa ơi, đến muôn đời hằng ghi nhớ nhiệm tích do tình yêu biết lấy chi báo đền. Linh hồn con khát khao, Máu Ngài nuôi hồn con. Hồn con luôn khát khao Thân Ngài nuôi linh hồn. Hồn con luôn khát khao Máu Mình Chúa suốt đời!
* Tiếp tục đọc

Mình Máu Thánh – Hải Ánh.


*
(Lạy Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô) Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô. Xin làm cho con nên thánh. Suốt đời Tin, Mến, Yêu.

1. Hiến trao Mình Máu Ngài làm nên hy lễ. Hiến thân vì nhân thế đền đáp tình Cha. Trong bánh rượu chính Máu Thân Ngài. Ôi nhiệm mầu cao sâu tình Chúa vì thương nhân thế. Tiếp tục đọc