Micae Tổng lãnh Thiên thần – Thế Thông.

ĐK.
Ai được bằng Thiên Chúa? Ai được bằng Thiên Chúa? Mi-ca-e Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e dẹp hết ác thần, cho muôn đời rạng danh Chúa thôi. Ai được bằng Thiên Chúa? Ai được bằng Thiên Chúa? Thanh gươm sáng của Người xua tăm tối ngàn đời, đức vâng phục soi chiếu mọi nơi.
1.
Đường trần thế bao là nguy khó, kiếp sống con mang nhiều âu lo. Hãy lắng nghe bao tiếng con thơ, hãy dẫn đưa về Thiên quốc ước mơ.
2.
Ngài được Chúa trên trời sai đến, đến giúp con qua vạn nguy nan. Đến đỡ nâng trên bước dương gian, biết vững tin vào tình Chúa chứa chan.

 

Mình Máu Chúa – Lm. Quang Uy.

Giọt nước tan trong rượu dâng tiến Ngài! Hình bánh tinh khiết dâng lên thành tâm, Chúa ơi! Đây của lễ thay cuộc đời con kính dâng! Trầm hương ngát bay dâng bao lời kinh thiết tha. Chúa ơi, đến muôn đời hằng ghi nhớ nhiệm tích do tình yêu biết lấy chi báo đền. Linh hồn con khát khao, Máu Ngài nuôi hồn con. Hồn con luôn khát khao Thân Ngài nuôi linh hồn. Hồn con luôn khát khao Máu Mình Chúa suốt đời!
* Tiếp tục đọc

Mình Máu Thánh – Hải Ánh.

nhạc & lời: Hải Ánh

Đk.
(Lạy Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô)
Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
Xin làm cho con nên thánh
Suốt đời Tin, Mến, Yêu

Tiếp tục đọc