Hãy san bằng đồi núi – Ngọc Kôn.

1.
Hãy san bằng đồi núi cho Người đi, lấp vũng sâu hầm hố cho Người qua. Núi kiêu căng và hố tham lợi danh và hố của hờn ganh hãy lấp cho thật nhanh.
ĐK:
Người đang đến kìa Người đang đến giữa chúng ta. Người mang đến kìa Người mang đến ơn cứu độ. Người đang đến kìa Người đang đến thăm chúng ta. Và cứu rỗi và Người cứu vớt ta khỏi tội. Tiếp tục đọc

Advertisement