Nhập lễ Mùa Vọng – Khuyết danh.

ĐK:
Nay con bước chân vào mùa hồng ân cứu độ.Thỏa lòng khát mong như nai rừng bên suối. Nay con đón chờ ngày tình yêu giáng thế. Chúa ơi xin giúp con giữ trọn niềm trông cậy.
1.
Xin đừng để con xấu hổ vì con trông cậy Chúa vì con vươn hồn lên tới Chúa. Xin đừng để quân thù hoan hỉ về con vì ai trông cậy Ngài sẽ chẳng hổ ngươi. Tiếp tục đọc

Nhân loại vẫn cần – Lm. Nguyễn Duy.

1.
Nhân loại vẫn cần người biết sống ơn gọi của Chúa. Nhân loại vẫn cần người làm chứng tình Chúa yêu thương. Nhân loại vẫn cần người mục tử dẫn đường chỉ lối, cùng đoàn chiên đêm ngày đi tới về nhà Cha mến yêu muôn đời.
Tiếp tục đọc

Nhân chứng Phúc Âm – Thành Tâm.

1. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân

ÐK. Này Ngài sai ta đi đây đó, sống chứng nhân Phúc Âm. Lãnh sứ mạng Chúa trao hôm nào vì là con Thiên Chúa. Này Ngài sai ta đi đây đó, đi loan báo Tin Mừng. Ðem tin mới tin vui của Ngài: rằng Thiên Chúa yêu thương loài người. Tiếp tục đọc