Tự hỏi – Lê Đức Hùng

Tự hỏi – Lê Đức Hùng

Nghe nhạc

1.
Nắng nếu không còn ấm có còn là nắng nữa không?
Rừng nếu không còn lá có còn là rừng được chăng?
Mây nếu chẳng còn bay sẽ được gọi tên là gì?
Tôi nếu chẳng còn yêu có còn là người nữa không?

Tiếp tục đọc