Vạn tuế Đức Kitô – Thành Tâm.

Vạn tuế! Vạn tuế! Đức Kitô Con Vua nhà Đa-vít. Vạn tuế! Ngài là Cứu Chúa Đấng muôn dân mong chờ. Vạn vạn tuế!

1. Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Hoan hô Con Vua nhà Đa-vít. Trong khiêm nhu Ngài đến viếng thăm. Hoan hô Đấng Cứu Tinh nhân trần. Tiếp tục đọc

Vạn tuế Vua đất trời – Nhật Minh.

Cùng hát lên với niềm yêu mến chân thành. Cùng hát lên muôn lời cảm mến tri ân. Cùng hát lên muôn câu ca chúc khen danh Ngài, là Thiên Chúa chúng ta tôn thờ chính Ngài là Vua đất trời.

Giêsu Vua, Chúa chúng ta, Ngài là Thiên Chúa, Chúa Vua tình yêu. Giêsu Vua, Chúa chúng ta, Ngài thật là Vua trên hết các vua. Tiếp tục đọc

Van xin lên Mẹ – Trương Thế Bạch.

  1. Mẹ ơi Mẹ có biết bao linh hồn đang than van trong nơi luyện hình, ngày từng ngày trông ngóng Mẹ ơi. Nguyện Mẹ cầu xin Chúa thương tha, xóa tội khiên cho các linh hồn.
  2. Mẹ ơi xin thương đến bao linh hồn đang đau thương trông mong từng giờ, từ ngục hình tăm tối Mẹ ơi. Nguyện Mẹ cầu xin Chúa thương tha, xóa tội khiên cho các linh hồn.

Tiếp tục đọc