Xót thương người – Trầm Hương.

Thể hiện: Mai Thiên Vân & Trần Phi (Tải về)

ĐK.
Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con.
1.
Nay người nằm xuống, vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì (con biết nói gì) trong phút giây tạ từ, xót thương người xin xót thương con. Tiếp tục đọc