Tag Archives: Lời nhạc có nốt

Cùng với nước mây – Võ Tá Hân & Phan Như.

Thể hiện: Quang Minh  (Download)

Tuổi đời nào không có con sông
Ðể thời gian xanh ngát một dòng…
Xa mười năm tôi chưa trở lại
Vẫn thấy mình có một quê hương

Tuổi thơ nào không có mẹ cha
Liếp tranh che cũng là mái nhà
Dưới gậm thờ giấu con dế trũi
Ðể đêm nằm nghe gáy thiết tha
Tiếp tục đọc

Advertisements

Lời nhạc có note – Vần G

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần A

Tình ca vần A.

Lời nhạc có note – Vần B.
Lời nhạc có note – Vần C

Thánh ca vào đờiTình caLời nhạc có note – Vần D & Đ

Thánh ca vào đời

Tình ca

Lời nhạc có note – Vần E

Thánh ca vào đời

Tình ca


Lời nhạc có note – Vần H

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần I

Thánh ca vào đời

Tình ca

Lời nhạc có note – Vần L

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần M

Tình ca
.
Lời nhạc có note – Vần K

Thánh ca vào đời
Tiếp tục đọc

Lời nhạc có note – Vần N
.

.

.
Lời nhạc có note – Vần O

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần P

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần Q

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần R

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần S

Thánh ca vào đời


Tình ca

Lời nhạc có note – Vần T

Tình ca vần T.

.

.

.
Lời nhạc có note – Vần U

Thánh ca vào đời


Tình ca