Lời kinh của người môn đệ – Nguyên Lễ.

Tận Hiến – Album: Hồng Ân Cảm Tạ.
 Thể hiện: Thái Trần (Tải về)
*
1. Cúi lạy Ngài, xin mở cho con đôi mắt, thấy tình Ngài diệu kỳ chan chứa mọi nơi, con mù lòa, bên vệ đường hành khất, nguyện thương con để con thấy mặt Ngài.

ĐK. Xin Ngài thương phù trì đỡ nâng hoài, giữa đường đời ngập tràn bao là chông gai, cho đời con một lòng bước theo Ngài, và trở nên chứng nhân tình yêu Ngài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy ra khơi – Nguyên Lễ.

Truyền Giáo – Album: Cảm Tạ Hồng Ân.
 Thể hiện: Khắc Dũng (Tải về)
*
1. “Hãy ra khơi”, đây Lời Chúa đang kêu mời. Hãy ra khơi, loan truyền Phúc Âm mọi nơi, dù biển đời hiểm nguy sóng gió chẳng ngơi, trông cậy nơi Chúa chở che đỡ nâng không rời.

ĐK. Nay con xin đáp Lời Ngài đã bao năm kêu mời. Con đi theo Chúa vào đời loan truyền niềm tin mới, mong muôn dân thắm nụ cười tin nhận ơn cứu rỗi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi. Tiếp tục đọc

Chúa kêu gọi con – Nguyên Lễ.

Tận Hiến – Album: Cảm tạ hồng ân.
Thể hiện: Phi Nguyễn (Tải về)
*
1. Giữa bóng đêm dài tiếng Chúa kêu mời: Hãy bước theo Thầy, làm nhân chứng tình yêu. Và con thưa Chúa: Này con xin đến thực thi ý Chúa. Ngài hãy sai con đi.

ĐK. Lạy Chúa trong từng phút giây lời Chúa con nguyện khắc ghi và quyết theo đường Chúa đi mong thực thi ý Chúa. Nguyện Chúa che chở đỡ nâng phù giúp con hằng tín trung để mãi luôn là chứng nhân đem Chúa cho gian trần. Tiếp tục đọc

Xin Chúa phán dạy – Nguyên Lễ.

Ca Nguyện – Album: Cảm Tạ Hồng Ân.
Thể hiện: Mai Thiên Vân (Tải về)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài thương phán dạy, vì này đây con chờ mong nghe tiếng Chúa.

1. Xin thương khứng ban lời, ban lời dạy con Chúa ơi, ban lời Thần Linh sáng soi, vì duy nơi Chúa có lời, lời ban sự sống cho người, lời ban vinh phúc đời đời. Tiếp tục đọc

Cảm tạ hồng ân – Nguyên Lễ.

Tận Hiến – Album: Cảm Tạ Hồng Ân.
 Thể hiện: Phi Nguyễn (Tải về)
*
ĐK. Cảm tạ hồng ân, hồng ân Thiên Chúa bao la, che chở đời con bao năm sống vui an hòa, với trọn tình yêu thiết tha, dâng lời con ca cảm tạ hồng ân.

1. Chính Chúa dựng nên muôn tinh tú trên bầu trời, muôn muông thú trên trần đời, sáng ngời kỳ công khắp nơi. Chúa đã tặng ban muôn muôn phúc ân tuyệt vời, cho nhân thế qua mọi thời, dâng lời cảm tạ chẳng ngơi. Tiếp tục đọc

Tin vào Con Chúa (Ga. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Bởi vì yêu thương thế gian mà Cha đã ban Con Một. Ai tin vào Con Chúa sẽ không hư mất bao giờ. Người nào tin yêu Chúa Con đời sau chẳng mang án phạt. Chính Ngài sinh vào dương thế để ban ơn phúc cứu độ.

ĐK. Xin cho con một đức tin, một đức tin kiên cường sắt đá. Cho con tin một Chúa thôi là cùng đích suốt cuộc đời con.
Tiếp tục đọc

Lòng Chúa yêu thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Linh hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi, toàn thân tôi hỡi tụng ca thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

ĐK. Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.
Tiếp tục đọc

Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen thánh danh. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen danh Ngài.

1. Nào tôn vinh Chúa này hỡi Giê-ru-sa-lem! Ngợi khen Thiên Chúa này hỡi Si-on! Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Tôn vinh Chúa muôn đời (Đn. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.

ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc

Thánh Mẫu La Vang – Bùi Ninh.

Lễ Mẹ Lên Trời (15.08)
Thể hiện: Thanh Hoài.
*
1. Ngàn lời ngợi ca dâng về Thánh Mẫu La Vang, ngọc ngà quyền sang lung linh phúc vinh Thiên đàng, ngai vàng hào quang Nữ Vương. Vẫn hướng xuống trần Mẹ thương con cái trên đường, trong cơn bách hại để tai nghe tiếng van nài, thương tình giúp con an bình.

ĐK. Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Nữ Vương Thiên Đàng quyền phép cao sang. Xin cho chúng con hằng Cậy Tin Mến sắt son, ngày sau bên Mẹ hưởng vinh phúc nơi Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Mưa Vị Công Chính – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Vọng – Album: Trọn Đời Hiến Dâng.
Thể hiện: Mai Hậu.
Thể hiện: Đình Trinh & Cẩm Yến & T. Phương Thảo.

ĐK. Nguyện trời cao mưa Vị Công Chính xuống cho trần gian. Nguyện trời cao hãy đổ mưa xuống cho đất thấm nhuần. Từng ngày đoàn con khát khao chờ mong Chúa Vua đất trời. Nguyện Ngài hãy đến tưới muôn hồng phúc xuống khắp mọi nơi.

1. Này đoàn con đây năm tháng ngóng trông, tựa tuần phiên luôn mong ánh dương hồng, tựa đàn nai khát dòng suối ngọt trong, Chúa khứng thương ban đầy tràn thánh ân. Tiếp tục đọc

Nếu con chợt nhớ – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Chay. – Album: Trọn Đời Hiến Dâng.
Thể hiện: Đình Trinh.
*
1. Nếu con chợt nhớ rằng đời con vẫn chưa yêu Ngài, đã bao ngày qua cuộc đời con phiêu lãng giữa đời. Và nay chợt thấy con chưa biết yêu Ngài thiết tha, con xao lãng ân sâu đậm đà, luôn dõi bước con trên đường đời. Thân lạy Chúa hỡi đừng bỏ con Ngài ơi.

ĐK. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thờ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về, để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chấp tội đời con ngã sa nhiều năm. Nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài chăn dắt nhà Giu-se như chăn chiên cừu xin hãy lắng nghe. Lạy Đấng ngự giữa các thần hộ giá xin hãy hiển vinh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài mà mau đến cứu độ chúng con.

ĐK. Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Tôi luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.

ĐK. Thiên thần của Chúa xây dựng đồn lũy quanh kẻ kính sợ Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A (Tv. 102) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

ĐK. Ân tình Chúa vạn đại thiên thu dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa A (Tv. 147) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi, ca ngợi Chúa ngươi thờ. Nào hỡi Si-on. Đấng làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trung thành, Ngài giáng phúc thi ân.

ĐK. Này Gia-liêm hỡi, hãy ca mừng Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Sống tình hiệp thông – Thái Nguyên.

Kết Lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngọc Điệp & Phan Anh.
*
ĐK. Trong tình yêu mến Chúa ta vui sống tình hiệp thông, cho nhau tất cả tấm lòng cùng nhau xây đắp hy vọng. Hiệp thông nhau trong Đức Ái ta dựng xây, hiệp thông Đức Tin ta hành động, hiệp thông Đức Cậy cùng nhau nỗ lực vươn lên.

1. Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ có một thân thể trong Đức Ki-tô Đấng cứu độ. Vì cùng chung một tấm bánh ta thông phần với nhau, một cây nho ta là cành với nhau.
Tiếp tục đọc

Trong Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngân Vẹn.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Đấng lòng con mến yêu tôn thờ. Xin giúp con quên mình hoàn toàn, để ở lại trong Chúa. Xin cho con lặng lẽ trong an bình, an bình. Như thể hồn con đang sống trong miền quê hương vĩnh cứu đang chìm sâu, đang chìm sâu, đang chìm sâu trong Ngài.

1. Xin bình an của Chúa phủ kín tâm can, như mặt hồ yên ắng phẳng lặng. Không có chi, không có chi gì làm con xao động. Cho dù trời đêm đông, dù bão giông, vẫn một lòng cậy trông nơi Chúa, Đấng con luôn mong chờ đón đợi nơi sáng ngời.
Tiếp tục đọc

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3) – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

*
1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu ai người nào đâu suy thấu. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương tác thành dựng nên mọi sự, cho con người chan chứa niềm vui.

ĐK. Nào cùng cất tiếng ta hòa lên câu hát chúc tụng. Đấng Chúa Trời tình thương cao vời muôn muôn đời ngàn dân tin kính chung nhau cất lời tụng ca. Tình trời bao la ôi lòng Cha thương mến hải hà, xin cảm tạ cùng với Chúa Con, Chúa Thánh Thần ngợp trong ánh sáng muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc