Chúa Lên Trời – Mi Trầm.

Mùa Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Thái Hoà & Lê Bảo.
*
1. Mười một môn đệ đi về Ga-li-lê. Đi đến núi Chúa đã chỉ trước. Khi thấy Người các ông thờ lạy. Và này đây lời Chúa phán dạy.

ĐK. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ những điều Thầy truyền và đây, Thầy ở cùng các con cho đến tận thế.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hôm nay mừng Chúa Lên Trời – Mi Trầm.

Mùa Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

Thể hiện: Minh Hoàng.
*
1. Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang, rạng ngời ánh sáng khúc nhạc mừng trời đất hoà ca.

ĐK. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi Thiên đàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Lên Trời – Huy Hoàng.

Nhập lễ – Lễ Thăng Thiên.
*
ĐK. Sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời, hỡi những người miền Ga-li-lê. Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha, nào cùng hát Al-le-lu-ia.

1. Hãy trở về mà loan báo Tin mừng, cho mọi người được nghe những tin vui. Chúa đã chết nhưng Ngài đã sống lại, và lên trời khải hoàn vinh thắng. Đời trần gian từ đây hết tối tăm, dẫu đang còn chịu bao nỗi nhọc nhằn. Sống cuộc đời tin yêu theo Chúa, chết là vui được theo Chúa về trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Về Trời (Ga. 28) – Huy Hoàng.

Hiệp lễ – Lễ Thăng Thiên.
*
1. Sau gian nan khổ hình, Chúa về trời trong ánh sáng quang vinh. Và Ngài được Cha trao hết mọi quyền trên trời dưới đất. Chúa dạy con vào đời, để loan báo tin mừng nươcs trời. Hãy đi khắp mọi nơi, loan Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người.

ĐK. Thầy ra đi con còn ở lại, hãy trung thành loan báo Tin Mừng. Dù mai đây, khi theo Thầy, con phải chịu khổ hình thập giá. Đời gian nan, con đừng hãi sợ, vì có Thầy ở mãi bên con. Rồi mai đây, khi lìa đời, con sẽ lên trời hưởng phúc với Thầy.
Tiếp tục đọc

Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên trong tiếng kèn hòa vang.

1. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa Đấng Tối Cao quyền năng là Vua Cả thống trị khắp địa cầu. Tiếp tục đọc

Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, tán tụng Thiên Chúa, mau hò reo. Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, là Đại Vương thống trị địa cầu.

ĐK: Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang. Tiếp tục đọc

Cuộc đời trần gian – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Trương Diễm.
*
1. Cuộc đời trần gian ai không muốn giàu sang, ai không cầu danh vọng, ai không ham khoái lạc, không tìm chiếm đoạt? Ai ngờ rằng đâu là những đa đoan, trói buộc tâm can, khiến cuộc đời mất bình an, tăm tối mảnh hồn hoang.

ĐK. Lạy Chúa có biết bao điều đang trói buộc tâm con không cho ngước lên cao. Nguyện xin tay Ngài giải thoát con khỏi những điều mê hoặc vẫn còn đang bám chặc. Cho con sức m Tiếp tục đọc

Chúa ngự lên-2 (Tv. 46) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.
*
ĐK. Chúa ngự lên, Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên, Chúa ngự lên ngự lên vang dội tiếng tù và.

1. Võ tay đi nào muôn dân hỡi mừng Thiên Chúa cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, là vua thống trị khắp địa cầu.
Tiếp tục đọc

Ngày Chúa Lên Trời – Vũ Đình Ân.

Ca nhập lễ – Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.
*
ĐK. Hỡi người Ga-li-lê sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời. Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

1. Chúng con phấn khởi trong niềm hân hoan thánh thiện. Chúng con vui mừng trong việc sốt sắng tạ ơn. Ngày Chúa lên trời xin cho chúng con cũng được về trời, mai sau hưởng phúc thân xác này cũng được lên trời.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Mi Giáng.

Đáp ca – Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao khả úy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hỡi các bạn miền Ga-li-lê sao ngỡ ngàng đứng đó làm chi? Chúa Giê-su lên trời làm sao, Người sẽ ngự giá quang lâm như vậy. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Ngàn muôn dân hỡi hãy vỗ tay đi. Mừng khen Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Hướng lên trời (Cv. 1) *- Nguyễn Duy.

Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 28.10.2012)
*
ĐK: Sao còn đứng đó ngỡ ngàng nhìn trời làm chi, Đức Giê-su đã lên trời ngự giữa cung lòng Chúa Cha. Sao còn đứng đó ngỡ ngàng nhìn bầu trời xa, Đức Giê-su đã đi trước nhưng Ngài hằng ở với ta.

1. Trời cao ngự đến ai kìa, Hai người áo trắng vỗ về nói chi? Hỡi người xứ Ga-li-lê, sao còn đứng ngắm Người đi lên trời. Đức Giê-su vừa bỏ cõi trời, chính Người sẽ đến y như Người vừa lên trời. Tiếp tục đọc

Chúa Lên Trời *- Nguyễn Duy.

Mùa Phục Sinh (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 22.08.2007)
*
ĐK: Chúa lên trời giữa tiếng kèn trổi vang lừng. Ngàn tiếng tung hô hoà tấu không ngừng. Chúa lên trời giữa các thiên thần, giữa các tông đồ. Mừng Chúa vinh quang về với Cha Ngài trên trời.

1. Chúa xuống trần mang thân phận người và Ngài đã chết và đã sống lại Chúa nay hiển vinh lên trời để ngày sau đưa ta lên trời với Cha.

2. Những đau thương nay qua đi rồi vì đường Thánh giá nguồn sống vinh quang Chúa đã chết để sống lại Ngài xuống thế để nay lên trời hiển trị. Tiếp tục đọc

Hôm nay mừng Chúa Lên Trời *- Mi Trầm.

Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang rạng ngời ánh sáng khúc nhạc mừng trời đất hoà ca.

ĐK: Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi Thiên Đàng. Tiếp tục đọc

Thầy sẽ ở cùng các con (Mt. 28) *- Mi Trầm.

Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Trước khi Chúa lên trời Ngài đã phán những lời cuối cùng để an ủi những người ở lại giữa cuộc đời sóng vỗ bèo trôi.

ĐK: Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế và này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến trọn đời. Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) *- Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hỡi các bạn miền Ga-li-lê sao ngỡ ngàng đứng đó làm chi? Chúa Giê-su lên trời làm sao,Người sẽ ngự giá quang lâm như vậy. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

1. Ngàn muôn dân hỡi hãy vỗ tay đi. Mừng khen Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Chúa Thăng Thiên *- Têrêsa.

Mùa Phục Sinh. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 28.10.2015)
*
ĐK. Chúa ngự lên (Al-le-lu-ia) tiếng reo hò vang dậy. Chính Chúa ngự lên (Chính Chúa ngự lên) nhịp kèn sáo tưng bừng. (Al-le-lu-ia) Khải hoàn ca. Ngài ngự chốn Thiên tòa. Vinh hiển rạng ngời (Vinh hiển rạng ngời) bên hữu Chúa Cha.

1. Chúa lên trời bao Thiên sứ vui mừng luôn reo hò đàn ca câu chúc tụng Danh Chúa. Chúa lên trời trước mắt Môn đệ và có đám mây tỏa lan bao phủ quanh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Lên Trời *- Têrêsa.

Mùa Phục Sinh. (Imprimatur: 05.01.2022 – Gp. Nha Trang)
*
ĐK. Chúa lên trời (Mừng Chúa lên trời) ngất cao vời vợi (Mừng Chúa lên trởi) Nhân thế mọi nơi (Ha-le-lu-ia) hướng lòng lên cao. Xin Ngài gởi xuống (Xin Ngài gởi xuống) Ngôi Thánh Thần ủi an (Thánh Thần thánh hóa) như nguồn ơn, nguồn ơn thánh hằng tuôn chảy dạt dào.

1. Hỡi người Ga-li-lê sao còn đứng nhìn mải mê. Chúa đã lên trời uy nghi sáng ngời, dọn chỗ cho ta trên nơi hạnh phúc muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời (Tv. 46) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa muôn tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng tối cao khả úy. Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) *- Hồng Ngự.

Lễ Thăng Thiên A.B.C.
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

1. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng khả úy Đấng Tối Cao, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
Tiếp tục đọc