Hồn con khát Chúa 1 (Tv. 62) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Chúa Nhật 22A Thường Niên + Chúa Nhật 12C Thường Niên + Thánh Maria Madalena
*
1. Ôi lạy Thiên Chúa lòng con tin thờ kính Ngài. Từ khi ban mai hồn con tìm kiếm nhan Ngài. Hồn còn khát khao thân xác thân xác đã mòn mỏi trông. Như đang hạn hán đất chờ nước tưới tuôn chan.

ĐK. Lạy Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa con thờ. Linh hồn con hằng hằng luôn khao khát Chúa (ơ… ) Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Nữ Maria Madalena *– Trần Đức Luận.

Các Thánh (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
1. Mờ sương trên lối đời, ai kia đứng đơn côi? Sầu đau, mãi đi tìm, mãi hỏi: “Thiên Chúa tôi đâu?”. Và ai còn mong đợi băn khoăn, là ai đấy? Là đây Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đang đứng trông đợi Ngài.

ĐK. Cho con được thấy Chúa, Đấng Phục sinh, trong vinh thắng khải hoàn. Xin Chúa sai con đi báo Tin Mừng chính Chúa đã Phục sinh. Cho con luôn tin Chúa là chân lý yêu thương và bình an, và thế giới nhận ra Chúa chính là Nguồn Hạnh phúc khôn vơi. Tiếp tục đọc

Thánh Nữ Madalena *– Têrêsa + Giuse BCD.

Các Thánh. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 23.7.2020)
*
1. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, người phụ nữ yêu Chúa thiết tha, cậy vào Chúa khi đời sa ngã, theo chân Chúa không ngại đường xa.

ĐK. Mừng Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, người đầu tiên loan báo Tin Mừng phục sinh. Ngài là gương yêu Chúa thiết tha, và loan báo Tin Mừng gần xa. Tiếp tục đọc

Như Thánh Mađalêna *– Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Thảo Vũ (Tải về)

Hãy yêu, hãy tin như Thánh Ma-đa-lê-na, đã yêu và đã tin, lòng trung kiên theo Chúa Giê-su, mọi gian nguy đâu có sá gì. Tình yêu, tình yêu chân thành một con tim trong sáng bằng tình yêu lai láng.

Hãy yêu, hãy tin như Thánh Ma-đa-lê-na, đã yêu và đã tin, lòng hăng say theo Chúa mọi ngày, chẳng so đo, toan tính, than phiền. chỉ biết dâng hiến phục vụ, từng bước chân theo Chúa vượt khắp muôn đường xa. Tiếp tục đọc