Thứ Bảy Tuần Thánh (5) (Is. 12) – Thiên Lý.

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước ở nơi nguồn suối Đấng Cứu Độ.

1. Chúa Đấng Cứu Chuộc tôi, Ngài là Thiên Chúa, là Đấng đã cứu chuộc tôi. Tôi sẽ tin vào Chúa, sẽ mãi an tâm thi hành mà không sợ hãi. Người là sức mạnh tôi, Người là phần rỗi là Thiên Chúa tôi ngợi khen. Tiếp tục đọc

Thánh Giá đời con – Đức Khải.

*
Chủ đề: Mùa Chay
*
Chúa ơi! Đời con vất vả trăm chiều. Xin dâng lên Ngài đời con giữa chốn bể dâu. Năm tháng trôi bôn ba mãi luôn xuôi ngược. Nguyện Ngài thương chở che mãi luôn đồng hành.

ĐK.
Xin cho con từng ngày cùng Ngài thánh giá trên vai. Bao lo âu nhọc nhằn trọn đời vâng theo thánh ý. Xin cho con từng ngày dù cho đời bao khó nguy. Thánh giá Ngài trao con xin vâng vác đi trọn đời. Tiếp tục đọc