Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Linh hồn tôi ơi (Lc. 1) – Bùi Ninh.

Mẹ Thăm Viếng (31.05) (Mẹ Lên Trời (15.08) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. (Linh hồn tôi ơi) Linh hồn tôi ơi hãy dâng lời ngợi ca Chúa Trời, vì phận tôi tá Chúa đã thương nhìn tới. Thần trí tôi ơi (Thần trí tôi ơi) hãy vui mừng hớn hở cảm tạ, vì phận tôi tớ Chúa đã thương cứu độ. (Ôi Đấng Toàn Năng) Ôi Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi bao điều thật lớn lao, danh Người thật chí thánh chí tôn (Thiên Chúa chí thánh chí tôn). Tiếp tục đọc

Mừng Mẹ về Trời – Vũ Đình Ân.

Mẹ Lên Trời
*
Mừng (i) Mẹ về trời đất trời hỉ hoan muôn nơi. Mẹ Chúa Cả Thiên đình đẹp xinh không vương tội tình. Mẹ chẳng mắc tì nhơ, hồn thơ trong trắng như mơ. Mẹ là suối tinh truyền đẹp duyên Chúa mãi ngàn niên.

(A-ve Ma-ri-(i)-a. A-ve Ma-ri-a.) Mừng Mẹ về trời đoàn con cất tiếng ngợi ca. A-ve Ma-ri-(i)-a. A-ve Ma-ri-a. Mẹ như sao mai sáng, sao mai sáng, sao mai sáng. Chiếu soi cả trần gian, yên hàn trong tay Mẹ. A-ve Ma-ri-(i)-a. A-ve Ma-ri-a.
Tiếp tục đọc

Nào Tôn Nương (1) (Tv. 44) – Bùi Ninh.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)


Thể hiện: Thanh Tâm & Tốp ca.
*
1. Nào tôn nương ơi tôn nương ơi xin hãy nghe lời. Xin đưa mắt nhìn đưa mắt nhìn và hãy lắng tai. Xin hãy quên đi dân tộc của nàng, và hãy quên đi nhà thân phụ nàng.

ĐK. Nào tôn nương hỡi hãy lẹ làng phục sức điểm trang. Đứng bên ngai vàng mặc vàng ròng chầu kính Đức Vua. Tiếp tục đọc

Hòm bia uy nghi (Tv. 131) – Bùi Ninh.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Lễ Vọng) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Khi ở Áp-ra-tha chúng tôi nghe nói đến Hòm Bia. Tại cánh đồng Gia-a chúng tôi tìm thấy Hòm Bia ấy. Nào ta đây tiến vào cung điện của Chúa, và ta mau kính chào phục bái nhan Ngài.

ĐK. Lạy Thiên Chúa xin mau lên đường với Hòm Bia uy nghi. Và cùng đi về nơi an nghỉ nguồn vinh phúc ngự trị. Tiếp tục đọc

Bài ca tôn vinh – Bùi Ninh.

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
*
1. Bài ca tôn vinh xin dâng lên Mẹ Chúa Thiên Đình. Và muôn câu kinh xin dâng lên Mẹ Chúa hiển vinh. Đoàn con nhân sinh vang tiếng ca hòa khúc ân tình. Khấn xin Nữ Trinh thương nhìn chúng con tội tình.

ĐK. Ma-ri-a bóng Mẹ sáng ánh hơn ngà. Ma-ri-a lòng Mẹ luôn mãi bao la. Nguyện Mẹ thương dắt dìu con qua những đêm trường. Ôi Nữ Vương xin Mẹ nên chốn con tựa nương.
Tiếp tục đọc

Ca mừng Mẹ lên trời *- Thiên Uyên.

Đức Mẹ. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 19.6.2011)
*
ĐK. Mừng Mẹ lên trời rộn ràng khúc nhạc vang xa. Chín phẩm Thiên Thần hòa ca danh Mẹ Ma-ri-a. Tung hô Nữ Vương cao sang uy hùng nhiệm lạ. Như đoàn hùng binh Mẹ tiến về chốn thiên đình.

1. Mẹ về trời thiên cung ngập tràn ánh quang, đầu đội triều thiên huy hoàng mười hai sao sáng. Mẹ về trời cao dìu con bước đi theo Mẹ, đến nơi quê trời an binh hạnh phúc muôn đời. Tiếp tục đọc

Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) *- Tường Ân.

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
*
ĐK. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc đồ điểm trang lộng lẫy tinh vàng Ô-phir.

1. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc y phục uy nghi trang trang điểm bằng vàng Ô-phir.
Tiếp tục đọc

Muôn đời khen tôi *- Duy Tân.

Ca hiệp lễ Lễ Mẹ Lên Trời.
*
ĐK. Từ nay muôn đời sẽ luôn khen rằng tôi có phúc ư ư sẽ luôn khen rằng tôi có phúc. Từ nay khắp muôn thế hệ sẽ khen tôi mãi không ngơi, sẽ khen tôi đầy ơn phúc lạ hơn mọi phụ nữ. Vì Đấng vì Đấng quyền năng cao cả uy linh, đã làm cho tôi những điều trọng đại danh Người chí thánh cao vời. Tiếp tục đọc

Một điềm lạ *- Duy Tân.

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Thể hiện: Lam Phương & Ca đoàn Sao Mai.
*
1. Một điềm lạ xuất hiện ở trên không trung. Ôi cảnh quan chói sáng uy hùng một Trinh Nữ tuyệt xinh được hạnh phúc ư ư hiển vinh .Y phục rực rỡ là mặt trời, chân ngà Người đạp trên khuôn trăng, đầu đội triều thiên mười hai sao sáng. Tiếp tục đọc

Magnifica (Lc. 1: 39-56) *– Thái Nguyên.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)


*
ĐK. Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài là Chúa muôn loài, là Đấng cứu độ tôi. Đây thân phận nữ tỳ Ngài đoái thương nhìn, và từ nay mọi đời sẽ khen tôi phúc lạ.

1. Đây tay Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao trọng. Thật danh Ngài chí thánh chí tôn. Tình thương Chúa trải qua bao thế hệ dành cho ai kính sợ Ngài. Tiếp tục đọc

Hồn tôi nhảy mừng – Ánh Đăng.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
*
1. Hồn tôi nhảy mừng trong Chúa tôi ca ngợi Danh Thánh Người muôn đời đã thương tôi. Người đã đoái nhìn phận tôi tớ chan hòa muôn ơn phúc trí lòng tôi sướng vui.

ĐK. Hãy đứng lên người ơi và hãy hát lên người ơi! Cùng tôi chung lời ngợi khen Thánh Danh. Hãy đứng lên người ơi và hãy hát lên người ơi! Cùng tôi ca ngợi quyền năng Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ Vọng) (Tv. 131) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca . (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài lên đường tới nơi an nghỉ. Chúa và hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi.

1. Đây chính điều chúng tôi đã nghe thấy tại Ep-ra-ta, nơi đồng cỏ Gia-ar. Nào chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa. Dưới chân Ngài quỳ lạy, kính tôn thờ. Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca . (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng y diễm lệ.

1. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua trang điểm vàng ròng. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua trang điểm cực sang. Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44) – Vũ Đình Ân.

*
ĐK. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Trang điểm vàng ô phia diễm lệ.

1. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Trang điểm vàng ô phia lộng lẫy.

2. Xin hãy nghe thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng nghe, quên dân tộc và nhà thân phụ. Tiếp tục đọc

Mẹ lên Trời (2) *- Phanxicô.

1. Cùng nắng cùng gió cùng hương cùng hoa, hôm nay Mẹ bay lên trời, hôm nay Mẹ bay về Chúa cao, đón nhận triều thiên vinh quang Nữ Vương, đón nhận triều thiên vinh quang Nữ Vương.

ĐK. Mẹ về trời cao trăng sáng đẹp tươi. (Trăng sao đẹp tươi) Mẹ nhìn đoàn con đi giữa cuộc đời. (chúng con ở đời khấn xin) Khấn xin, (Xin giữ gìn nguyện) khấn xin Mẹ luôn độ trì.  Tiếp tục đọc

Mẹ lên Trời (1) *- Phanxicô.

ĐK. Trên trời xanh mây thu gió vi vu, gió vi vu. Gió mây đưa Mẹ lên cao. (Gió mây đưa Mẹ lên cao cùng trăng sao) Cùng trăng sao đẹp tuyệt vời. Đến với tình Thiên Chúa yêu thương. Đến với tình (Ôi yêu thương) Thiên Chúa yêu thương.

1. Thiên Chúa yêu thương đưa Mẹ về trời cung đàn hát chơi vơi. Một nụ hồng nở thắm trên môi Người. Ngàn mặt trời rực sáng bên chân Người. Mây trời quỳ dâng câu kính mến. Huy hoàng tòa Chúa Ba Ngôi. Tiếp tục đọc

Maria Mẹ lên trời – Vũ Đình Ân.

ĐK. Mẹ Ma-ri-a lên trời nhận chức Nữ Vương, lên trời nhận chức Nữ Vương. Trần gian tung hô kính mừng Mẹ đầy ơn trên, kính mừng Mẹ đầy ơn phúc. Mẹ Ma-ri-a lên trời thần thánh xướng ca hát mừng, mừng Mẹ Chúa ta. Đoàn con hân hoan có Mẹ, Mẹ thật oai nghiêm lên trời nhận chức Nữ Vương.

1. Xin thương đoàn con còn dưới thế lầm than. Bao phen lạc trôi trong tăm tối trụy lạc. Xin ban bình an cho chúng con yên hàn. Vui sống có Mẹ, Mẹ Thiên Chúa quan phòng. Tiếp tục đọc

Mẹ đã lên trời (2) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Mẹ đã lên trời dưới gót Mẹ là một vầng hào quang sáng ngời. Đón Mẹ lên (i) trời (Đón Mẹ lên trời mừng vui) trên thiên cung vui mừng con hân hoan ca mừng chúc Mẹ hiển vinh. (Mười hai ngôi sao kết thành triều thiên chói lói) Ngàn mây vây quanh dưới áo Mẹ. Vô số Thiên Thần đón Mẹ về trời Mẹ ngự lên, Mẹ ngự lên tòa cao.

1. Mẹ sáng láng hơn một đêm trăng trong ngày rằm. Mẹ chói lói rạng rỡ hơn trời hừng đông. Mẹ tuyệt mỹ trên dương gian không ai sánh bằng. Mẹ tràn muôn ơn Chúa chói ngời ngàn năm. Tiếp tục đọc

Mẹ đã lên trời (1) – Vũ Đình Ân.

1. Mẹ đã lên trời trong một ngày vui mừng. Mẹ đã lên trời muôn dân tung hô vạn tuế. Mẹ Ma-ri-a! Rạng ngời từ chốn cao sang. Mẹ Ma-ri-a! Thiên cung vang hòa lời ca.

ĐK. Mẹ đã lên trời nhận chức Nữ Vương cao sang. Mẹ là Mẹ Chúa chúng ta. Mẹ đã lên trời đoàn con kính tin suy tôn muôn đời ngợi khen tôn vinh. Ma-ri-a! Tiếp tục đọc