Lạy Mẹ Thiên Chúa *- Duy Tân.

Đức Mẹ.
ĐK. Lạy Thánh Mẫu Ma-ri-a, chúng con kính chào Mẹ chúng con kính chào Mẹ. Mẹ là Đấng, Mẹ là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời.

1. Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời. Mẹ đầy diễm ân vượt trần gian muôn ngàn lời khen chúc vinh Mẹ không ngơi. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 66 (B) *– Thanh Lâm.

Thể hiện: Ca đoàn Ngàn Thông (Tải về)
Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngày 1 tháng 1 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
*
ĐK. Xin Thiên Chúa rủ tình đoái nhìn. Ban hồng phúc chúng con hằng trông chờ.

1. Nguyện xin Thiên Chúa rộng ban xuống ơn lành. Và xin chiếu sáng Tôn Nhan khắp trần thế. Để muôn dân nước biết nhìn đường lối Chúa. Hết thảy nhân trần được rõ ơn cứu độ. Tiếp tục đọc