Ai nghe lời Chúa – Mi Trầm.

ĐK. Ai nghe lời Chúa và tuân giữ mỗi ngày thật là người có phúc, là người có phúc. Ai nghe lời Chúa và tuân giữ mỗi ngày thật là người có phúc, là người có phúc.

1. Mẹ luôn luôn niệm suy mọi việc. Mẹ hân hoan sống đẹp lời Chúa. Mẹ là mẫu gương sống yêu thương. Mẹ là mẫu gương sống khiêm nhường. Tiếp tục đọc

Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm.

ĐK. Ai yêu là yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, lời Thầy đem lại sự sống đời đời.

1. Nếu người bất lương theo đường công chính thì sẽ được sống. Nếu người công chính làm điều gian phi thì chết muôn đời. Tiếp tục đọc